Om Lau

Lau socken ligger straxt söder om Ljugarn. Lau betyder lågt liggande äng eller ängsmark vid vatten och på stenåldern var Lau faktiskt en långsmal ö. Under bronsåldern sjönk vattnet undan och en bred sandbank spolades upp i det forna sundet.

Lau kyrka, Gotland

Lau kyrka är en av Gotlands största landsortskyrkor. Den byggdes på 1200-talet och var då den största kyrkan på landsbygden. Varför den byggdes så stor kan ingen svara på eftersom Lau socken inte var så stor. Teorierna är flera, kanske var den en pilgrimskyrka eller så var den knuten till den verksamhet som dominikanerorden bedrev. Bredvid kyrkan finns en ruin av en kastal, som var ett försvarstorn på 1100-talet.

Lau socken har en egen webbsida, du hittar den här.

Gotländskt hantverk

Translate »